Resultaten voor win win lening

win win lening
De winwinlening: een snelle weg naar investeerders?
Een jaarlijkse rente van 25%, is een pak hoger dan wat je vandaag bij een bank krijgt.; Op het geïnvesteerde bedrag krijgen ze een jaarlijkse belastingvermindering van 25%., Slaag je er niet in om de lening terug te betalen, dan betaalt de overheid hen 30% van de lening terug via de belastingen.;
Winwinlening brengt meer op dan kasbon Spaargids.be.
Je kunt in dat geval de lening als winwinlening laten noteren bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen www.pmv.eu. Voorwaarde is wel dat de lening een vaste looptijd heeft van 8 jaar en dat ze achtergesteld is. Dat laatste betekent dat bij een eventueel faillissement eerst alle andere schuldeisers terugbetaald moeten worden vooraleer u aan de beurt komt om eventueel nog te worden vergoed.
Wat is een winwinlening? Delta Lloyd Kapitale Vragen.
Aanvankelijk was deze lening enkel bestemd voor starters, maar sinds 1 januari 2011 werden de regels versoepeld en kunnen alle Vlaamse kmos er een beroep op doen. Een winwinlening is een achtergestelde lening. Dit wil zeggen dat in geval van faillissement van de kredietnemer de kredietgever achteraan in de rij schuldeisers plaatsneemt.
Win-win lening: Fiscaal voordelig geld lenen aan bedrijven.
Correct, de win win lening gaat met iets meer risico gepaard dan een klassieke lening op afbetaling. De win win lening moet immers afgesloten worden onder de vorm van een achtergestelde lening, waardoor men als kredietgever slechts als laatste zal terugbetaald worden.
PMV Simulatie van een Winwinlening.
een simulatie te maken die u toelaat om een keuze te maken uit verschillende aflossingstabellen. Op dit scherm krijgt u enkel simulaties te zien. Om uw Winwinlening effectief te registreren, dient u terug te keren naar het scherm Aanvragen" van een winwinlening.
Brusselse win-winlening in de maak Economie De Morgen. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. P
Als particulier kan je een starter of bedrijf financieel steunen, en in ruil krijg je een fiscaal voordeel. Bij de win-win lening gaat het om een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar. Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen.
De Winwinlening, iedereen wint erbij.
Iedereen wint erbij, dat is het principe van de Winwinlening. Het is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 8 jaar waar voor elke partij voordelen aan vast hangen.: Als ondernemer biedt de Winwinlening de kans om op een eenvoudige en goedkope manier kapitaal te vinden.
VLAAMSE WIN-WIN LENING.
Het interesttarief is immers wettelijk gezien beperkt, zodat het voor u sowieso een goedkope lening is. De geldschieter van zijn kant krijgt bovenop die interesten nog een fiscaal voordeel. Zowel aan de ene als aan de andere win wijzigt er echter iets voor 2015.
Participatiefonds win-win lening. Buurtsuper.
Participatiefonds win-win lening. Het Participatiefonds ontwikkelde verschillende leningformules, op maat van uw situatie, die u helpen makkelijker aan geld te komen. Het gaat hier om zogenaamde achtergestelde leningen. Dat houdt in dat andere schuldeisers dan het Participatiefonds, voorrang krijgen en eerst worden betaald wanneer uw bedrijf in moeilijkheden zou komen.

Contacteer ons