Resultaten voor wederbeleggingsvergoeding

wederbeleggingsvergoeding
Hoge wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling voor ondernemers? Impact van het arrest van het Hof van Cassatie 24/11/2016 IAB.
Naar aanleiding van voormeld arrest van het Hof van Cassatie is er een recent artikel in de pers De Tijd van 6 april 2017 verschenen waarin algemeen gesteld wordt dat het niet wettelijk is om een wederbeleggingsvergoeding aan te rekenen die hoger is dan zes maanden interest, berekend volgens de principes van de funding loss.
WETSVOORSTEL TOT NADERE REGELING VAN DE WEDERBELEGGINGSVERGOEDING BIJ VERVROEGDE TERUGBETALING VAN KREDIETEN.
In geval van privé hypothecaire kredieten wordt de wederbeleggingsvergoeding beperkt tot één in plaats van drie maand interestdeel in de laatste aflossing.; In geval van andere kredieten wordt de wederbeleggingsvergoeding beperkt tot twee in plaats van zes of de ongelimiteerde funding loss periode maanden interestdeel in de laatste aflossing.
Zo berekent de bank de wederbeleggings vergoeding op je woonkrediet Eigenbouw.
Wettelijk is het echter toegelaten om in de loop van de afbetaling het geleende bedrag gedeeltelijk of zelfs volledig terug te betalen. Omdat de bank hierdoor geld verliest door de misgelopen intresten, mag deze een vergoeding vragen wat men dus de wederbeleggingsvergoeding noemt.
Notaris.be Kopen, huren en lenen.
Deze wederbeleggingsvergoeding is wettelijk beperkt tot 3 maanden intrest op het terugbetaalde gedeelte. Wie bijvoorbeeld een vervroegde terugbetaling doet van 2.500 euro op een lening met een rentevoet van 55%, zal een vergoeding voor wederbelegging betalen van 3438, euro 2.500 euro x 55%/4.
Hoeveel kost mijn huis? Herfinanciering.
Bij een herfinanciering moet je rekening houden met de volgende kosten.: Wanneer je je bestaande lening vervroegd terugbetaalt, moet je een wederbeleggingsvergoeding betalen aan de kredietgever. Deze wederbeleggingsvergoeding is wettelijk beperkt tot 3 maanden interest op het terugbetaalde gedeelte. Kosten voor de opheffing van de bestaande hypotheek.
Hoe zit dat nu met die wederbeleggingsvergoeding? UNIZO.
U bent hier. Home Advies Financiën en belastingen Banken Hoe zit dat nu met die wederbeleggingsvergoeding? Hoe zit dat nu met die wederbeleggingsvergoeding? Met een recent arrest heeft het Hof van Cassatie het stof rond de wederbeleggingsvergoeding weer doen opwaaien.
Wederbeleggingsvergoeding: Uitleg Voorbeeld Berekening. Wederbeleggingsvergoeding: Uitleg Voorbeeld Berekening.
Als een natuurlijk persoon een hypothecaire lening wil terugbetalen dan geldt de wet. Deze zegt dat de wederbeleggingsvergoeding maximaal 3 maand interest mag bedragen. Hoeveel bedraagt de vergoeding. De hoogte van de wederbeleggingsvergoeding of funding loss hangt af van 3 factoren.:
Wederbeleggingsvergoeding van maximaal 6 maanden nu ook voor bedrijven Gevaco Advocaten advocatenkantoor te Beringen, Limburg.
Indien de bank alsnog akkoord gaat met een vervroegde terugbetaling van het krediet, is er volgens de bank geen sprake van een wederbeleggingsvergoeding in de zin van artikel 1907bis B.W. en is zij niet gehouden deze schadevergoeding te beperken tot zes maanden interest.
Vervroegde terugbetaling Consumentenbescherming Home.
U mag uw krediet op elk moment volledig of gedeeltelijk vroeger terugbetalen dan op de data in het contract. De kredietgever mag daar wel een wederbeleggingsvergoeding voor vragen. Maar die vergoeding is wettelijk begrensd. Voor kredietcontracten gesloten vanaf 1 december 2010 mag die wederbeleggingsvergoeding niet hoger zijn dan.:

Contacteer ons